کابل مخابراتی بیرون ساختمان

کاربرد:برای کابل کشی نهائی به مشترکین مخابرات به صورت نصب ثابت در محیطهای خشک؛هوای باز و زیر زمین که احتمال آسیب مکانیکی به کابل وجود نداشته باشد استفاده می شود.

 

استاندارد:شرکت مخابرات ایران TCI

 

ساختار:

هادی:مس لخت آنیل شده تک مفتولی

عایق:آمیزه پلی اتیلن چگالی بالا مطابق با استاندارد 1248-ASTM  D

رنگبندی عایق:مطابق مشخصات TCI(هردورشته رنگی به هم تابیده می شوند تا به صورت زوج درآیند)

نوار پلی استر:به صورت طولی یا عرضی با ضخامت حدود0/035میلیمتر

سیم ارت:سیم مس قلع اندود به قطر 0/6 میلیمتر

شیلد آلومینیوم:نوارآلومینیم فویل به صورت طولی یا عرضی با ضخامت حدود 0/035 میلیمتر

روکش:آمیزه پلی اتیلن با چگالی بالا مطابق با استاندارد 1248-ASTM  D

رنگ روکش:مشکی با حدود 2/5 تا 3 درصد دوده

 

 

اطلاعات فنی:

ولتاژاسمی:حداکثر ولتاژکار225 ولت

دمای کارکرد:حداقل 40-و حداکثر70+درجه سانتی گراد

حداقل شعاع خمش:10برابرقطر کابل

مشاهده تصاویر