کابلهای روکش داربا هادی انعطاف پذیر

کاربرد:در محیط های خشک و مرطوب برای تغذیه وسایل و تجهیزات الکتریکی مانند چراغ مطالعه ؛جارو برقی؛ماشین های اداری؛یخچال؛و غیره استفاده می شود.

 

استاندارد:   H03VV-F) 60227 IEC 52)  یا  52(607)ISIRI  برای هادی های تا مقطع 0/75 میلیمترم

                   H03VV-F) 60227 IEC 53)  یا  53(607)ISIRI  برای هادی های با مقطع 2/5 میلیمترمربع.

                   6500 BS برای هادی های با مقطع 4 میلیمترمربع.

ساختار:

هادی:مس لخت آنیل شده انعطاف پذیر؛ گروه5 استاندارد 3084 ISIRI

عایق:آمیزه پی وی سی(PVC)از نوع Dمطابق با استاندارد607 ISIRI

 

رنگ عایق:

کابل 2رشته:(قرمز - آبی)

کابل 3 رشته:(قرمز - آبی - مشکی)یا(سبز  زرد-آبی-قرمز)

کابل 4 رشته:( قرمز آبی - مشکی - قهوه ای - سبز و زرد )

کابل 5 رشته:(قرمز آبی - مشکی - قهوه ای - سبز زرد)

روکش:آمیزه پی وی سی از نوع 5 ST مطابق استاندارد607 ISIRI

رنگ روکش:مشکی یا هررنگ دیگر مطابق در خواست مصرف کننده

 

اطلاعات فنی:

ولتاژاسمی:300/300ولت برای مقاطع تا 0/75 میلیمترمربع.

                     300/500 ولت برای مقاطع بیش از 0/75 میلیمترمربع.

دمای کارکرد: حداقل 5- و حداکثر 70+ درجه سانتی گراد

حداقل شعاع خمش: 6برابرقطر کابل

 

2/5KV/ACتست ولتاژ: 

مشاهده تصاویر