سیم تک رشته عایق دار با هادی مفتولی

کاربرد:در محیط های خشک برای سیم کشی داخلی و فرمانهای الکتریکی کاربرد داشته و از بکار بردن بطور مستقیم زیر دیوار خوداری شود.

 

 

استاندارد:H05V-U) 60227 IEC 05)  یا  05(607)lSIRl  برای هادی تا مقطع 1میلیمتر مربع(کلاس1)

                H07V-U) 60227 IEC 01)  یا  01(607)lSIRl برای هادی های با مقطع بیش از 1میلیمترمربع(کلاس1)

               H07V-R) 60227 IEC 01)  یا  01(607)lSIRl برای هادی های با مقطع بیش از 1میلیمترمربع(کلاس2)

 

ساختار:

هادی:مس لخت آنیل شده تک مفتولی گروه 1یا تابیده  گروه 2 استاندارد ISIRI3084

عایق:آمیزه پی وی سی(PVC)از نوع Cمطابق با استاندارد ISIRI607

رنگ عایق:مطابق در خواست مصرف کننده

 

 

اطلاعات فنی:

ولتاژاسمی: 300/500 ولت برای مقاطع تا1میلیمترمربع.

                 450/750  ولت برای مقاطع بیش از 1میلیمترمربع.

دمای کارکرد:حداقل 30-و حداکثر70+درجه سانتی گراد

حداقل شعاع خمش:15برابرقطر سیم

تست ولتاژ:

                     2kv/ac برای H05V-U

                    2/5KV / AC    برای   H07V-U,H07V-R               

 

مشاهده تصاویر